Disclaimer

De webwinkel www.benanoso.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Benanoso. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benanoso.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Benanoso op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Benanoso wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Benanoso behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving door te voeren.